Database backup failed!

Hi,
The program gets an error while backing up in all databases is 2 days. what could be the reason?

The program gets an error while backing up in all databases is 2 days. what could be the reason?

 • 12:40:00 : WARNING: Your Professional Trial license expires in 3 day and will be converted to Free automatically. Purchase a license to continue with your backups uninterrupted.
 • 12:40:00 : Starting scheduled job “EVETPRO_9_10_11” - “Full”. Server “WIN-1T8FKEPKQT6”. Account “SYSTEM@WORKGROUP”. App v.“12.3.10”.
 • 12:40:00 : Connecting to SQL Server: 2017 RTM Standard Edition (64-bit). (default)
 • 12:40:00 : The backup folder “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup” has “163,759GB” free space. The temporary folder “C:\Windows\TEMP\SYSTEM\Pranas.NET\SQLBackupAndFTP\backup” has “163,759GB” free space
 • 12:40:00 : Backing up “(default)” SQL Server databases
 • 12:40:01 : The maximum file size for destination “Google Drive: Evet Yazilim”: “4,768TB”
 • 12:40:01 : Backing up “EvetPro9” database to .bak file. Backup type: “Full”. Checksum: “Disabled”.
 • 12:40:07 : ERROR: Failed to backup “EvetPro9” database with “Full” backup type: Bir veya daha fazla hata oluştu. > SQL Server, tutarlılık tabanlı mantıksal bir G/Ç hatası algıladı: yanlış sayfa kimliği (beklenen: 1:2401; gerçek: 0:0). Kimliği 4 olan veritabanında 0x000000012c2000 uzaklığındaki ‘C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\MSDBData.mdf’ dosyasının (1:2401). sayfasında yapılan oku işlemi sırasında oluştu. SQL Server hata günlüğündeki veya işletim sistemi hata günlüğündeki ek iletiler daha ayrıntılı bilgi verebilir. Bu, veritabanı bütünlüğünü tehdit eden, sistem düzeyinde önemli bir hatadır ve hemen düzeltilmesi gerekir. Eksiksiz bir veritabanı tutarlılık denetimi (DBCC CHECKDB) gerçekleştirin. Bu hata birçok faktörden kaynaklanıyor olabilir, daha fazla bilgi için SQL Server Çevrimiçi Kitapları’na bakın. Msdb veritabanına yedekleme veya geri yükleme geçmiş/ayrıntı kaydı eklenemedi. Bu, msdb veritabanında bir sorun olduğunu gösterebilir. Yedekleme/geri yükleme işlemi yine de başarılı oldu. Yüzde 10 işlendi. Yüzde 20 işlendi. Yüzde 30 işlendi. …
 • 12:40:08 : Backing up “EvetPro10” database to .bak file. Backup type: “Full”. Checksum: “Disabled”.
 • 12:40:12 : ERROR: Failed to backup “EvetPro10” database with “Full” backup type: Bir veya daha fazla hata oluştu. > SQL Server, tutarlılık tabanlı mantıksal bir G/Ç hatası algıladı: yanlış sayfa kimliği (beklenen: 1:2401; gerçek: 0:0). Kimliği 4 olan veritabanında 0x000000012c2000 uzaklığındaki ‘C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\MSDBData.mdf’ dosyasının (1:2401). sayfasında yapılan oku işlemi sırasında oluştu. SQL Server hata günlüğündeki veya işletim sistemi hata günlüğündeki ek iletiler daha ayrıntılı bilgi verebilir. Bu, veritabanı bütünlüğünü tehdit eden, sistem düzeyinde önemli bir hatadır ve hemen düzeltilmesi gerekir. Eksiksiz bir veritabanı tutarlılık denetimi (DBCC CHECKDB) gerçekleştirin. Bu hata birçok faktörden kaynaklanıyor olabilir, daha fazla bilgi için SQL Server Çevrimiçi Kitapları’na bakın. Msdb veritabanına yedekleme veya geri yükleme geçmiş/ayrıntı kaydı eklenemedi. Bu, msdb veritabanında bir sorun olduğunu gösterebilir. Yedekleme/geri yükleme işlemi yine de başarılı oldu. Yüzde 10 işlendi. Yüzde 20 işlendi. Yüzde 30 işlendi. …
 • 12:40:13 : Backing up “EvetPro11” database to .bak file. Backup type: “Full”. Checksum: “Disabled”.
 • 12:40:16 : ERROR: Failed to backup “EvetPro11” database with “Full” backup type: Bir veya daha fazla hata oluştu. > SQL Server, tutarlılık tabanlı mantıksal bir G/Ç hatası algıladı: yanlış sayfa kimliği (beklenen: 1:2401; gerçek: 0:0). Kimliği 4 olan veritabanında 0x000000012c2000 uzaklığındaki ‘C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\MSDBData.mdf’ dosyasının (1:2401). sayfasında yapılan oku işlemi sırasında oluştu. SQL Server hata günlüğündeki veya işletim sistemi hata günlüğündeki ek iletiler daha ayrıntılı bilgi verebilir. Bu, veritabanı bütünlüğünü tehdit eden, sistem düzeyinde önemli bir hatadır ve hemen düzeltilmesi gerekir. Eksiksiz bir veritabanı tutarlılık denetimi (DBCC CHECKDB) gerçekleştirin. Bu hata birçok faktörden kaynaklanıyor olabilir, daha fazla bilgi için SQL Server Çevrimiçi Kitapları’na bakın. Msdb veritabanına yedekleme veya geri yükleme geçmiş/ayrıntı kaydı eklenemedi. Bu, msdb veritabanında bir sorun olduğunu gösterebilir. Yedekleme/geri yükleme işlemi yine de başarılı oldu. Yüzde 10 işlendi. Yüzde 21 işlendi. Yüzde 30 işlendi. …
 • 12:40:16 : Cleaning up backups of “EVETPRO_9_10_11” job
 • 12:40:17 : ERROR: Job “EVETPRO_9_10_11” finished with “3” errors

Hi Emrah_Topkan,

Thank you for the details.

We have checked the log, and it seems the issue happens because your drive or database is damaged.

We recommend you to contact your DBA to check the issue.

Sorry for the inconvenience.